Dr Elżbieta Galińska 

 

jest psychologiem, pracownikiem Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykłada też na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Napisała pracę doktorską na temat  „Percepcja muzyczna a poziom lęku pacjentów nerwicowych”. Opracowała własną metodę terapeutyczną określaną jako metoda „portretu muzycznego”. Zajmuje się także psychodramą.  Jej publikacje o zastosowaniu muzyki w terapii ukazywały się w prestiżowych czasopismach naukowych w kraju i za granicą. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy oraz certyfikat w zakresie somatoterapii.

 

Wybrane publikacje dr Elżbiety Galińskiej:

Zastosowanie muzyki Chopina w terapii nerwic.  TOM 9 (1975) Rocznik Chopinowski

Portret muzyczny jako metoda harmonizacji struktury "ja" pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi

Analiza mechanizmów poznawczych w muzykoterapii nerwic. (An analysis of cognitive mechanisms in music therapy of neurotic disorders), Psychoterapia, 2, 27-60, 1995,

Możliwości i ograniczenia muzykoterapii i psychodramy w leczeniu osób ze schizofrenią (Psychoterapia nr 3/2001)